Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2018

kanelloss
Już zbyt wiele się stało,
co się stać nie miało,
a to, co miało nadejść,
nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
Reposted fromkrn krn vialikearollingstone likearollingstone
kanelloss
5154 7835 500
kanelloss
6286 95dd
kanelloss
Końca świata nie będzie, czeka nas koniec człowieka.
— Margaret Atwood
2328 7037 500

what-he-wears:

The Dadaist way by Paolo Roversi, Feb 2006, L’Uomo Vogue

Reposted fromerial erial viaiblameyou iblameyou
kanelloss
2025 d331 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
kanelloss
3949 530c
Reposted fromkaha kaha vialaters laters
kanelloss
0886 8479 500
kanelloss
8794 5b42 500
Reposted fromajema ajema viajointskurwysyn jointskurwysyn
kanelloss
Ludzie też się zmieniają. Zmieniają się w zasadzie ciągle. Lubimy udawać, że ci, których znamy, pozostają tacy sami, ale zmieniają się z dnia na dzień, gdy wyciągają nowe wnioski, zdobywają nowe doświadczenia, przychodzą im do głowy nowe myśli. Może, jak twierdził Heraklit, nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki... Ale myślę, że mocniejsza byłaby taka metafora: nie można dwa razy spotkać tej samej osoby.
— Brandon Sanderson
2466 0486 500
Reposted fromdivi divi viaiblameyou iblameyou
kanelloss
7349 da46 500
Reposted frommyu myu vianutt nutt
kanelloss
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
4932 ccd2 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viajointskurwysyn jointskurwysyn
kanelloss
3429 c548 500
Reposted fromanko25 anko25 viajointskurwysyn jointskurwysyn
kanelloss
8671 f65a
8136 cae5 500
Reposted fromidiod idiod vialikearollingstone likearollingstone
kanelloss
5237 452c
kanelloss
Umarliśmy już tyle razy, że teraz możemy tylko dumać, czemu
wciąż nam zależy.
— Bukowski
Reposted fromohwow ohwow vialikearollingstone likearollingstone
kanelloss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl